Протокол от 25.04.2024 №4 заседания Ученого совета

Протокол от 28.03.2024 №3 заседания Ученого совета

Протокол от 29.02.2024 №2 заседания Ученого совета

Протокол от 18.01.2024 №1 заседания Ученого совета

Протокол от 26.12.2023 №15 заседания Ученого совета

Протокол от 12.12.2023 №14 заседания Ученого совета

Протокол от 23.11.2023 №13 заседания Ученого совета

Протокол от 08.11.2023 №12 заседания Ученого совета

Протокол от 26.10.2023 №11 заседания Ученого совета

Протокол от 21.09.2023 №10 заседания Ученого совета

Протокол от 28.08.2023 №09 заседания Ученого совета

Протокол от 29.06.2023 №08 заседания Ученого совета

Протокол от 25.05.2023 №07 заседания Ученого совета

Протокол от 27.04.2023 №06 заседания Ученого совета

Протокол от 30.03.2023 №05 заседания Ученого совета

Протокол от 28.02.2023 №04 заседания Ученого совета

Протокол от 08.02.2023 №03 заседания Ученого совета

Протокол от 24.01.2023 №02 заседания Ученого совета

Протокол от 12.01.2023 №01 заседания Ученого совета